Jokaisella on oikeus
raikkaaseen sisäilmaan.

Sisäilmainsinöörit auttavat sinua kaikissa sisäilmaa
koskevissa asioissa ja ongelmissa. Kysy lisää!

Hajuhaittakartoitukset

Monesti sisäilmaongelma havaitaan ensimmäiseksi poikkeavana hajuna. Usein hajulähde ei ole helposti havaittavissa, jolloin hajulähteen paikantaminen vaatii erikoisosaamista. Hajuhaitat saattavat kulkeutua sisätiloihin ilmavuotoina mm. mikrobivaurioista, viemäreistä, rakennusmateriaaleista tai ympäröivistä tiloista. Hajuhaitta saattaa aiheutua myös esimerkiksi kalusteista ja pinnoitteista tai kulkeutua ilmanvaihdon mukana. Esimerkiksi merkkiainetutkimuksella voidaan selvittää epäpuhtauksien ja hajuhaittojen ilmavuotoreittejä.