Jokaisella on oikeus
raikkaaseen sisäilmaan.

Sisäilmainsinöörit auttavat sinua kaikissa sisäilmaa
koskevissa asioissa ja ongelmissa. Kysy lisää!

IV-järjestelmien tutkimukset

Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa rakennuksen sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Rakennuksen ilmanvaihto vaikuttaa suoraan tai välillisesti niihin oloihin, jotka aiheuttavat terveyshaittaa rakennuksessa. Puutteellisen ilmanvaihdon ja/tai hallitsemattomien korvausilmareittien seurauksena sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia.

Terveydensuojelulaissa (763/94) on erityisiä terveellisyyttä koskevia säännöksiä. Lain mukaan asunnon sisäilman on oltava puhdasta, ja sisäilman laatuun vaikuttavien muiden tekijöiden, kuten lämpötilan ja ilmanvaihdon on oltava sopivia tiloissa oleskelevien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

  • Mineraalivillakuidut (MMMF)
  • Hormikuvaukset
  • Puhtauden arviointi
  • Hiilidioksidipitoisuus
  • Savukokeet