Jokaisella on oikeus
raikkaaseen sisäilmaan.

Sisäilmainsinöörit auttavat sinua kaikissa sisäilmaa
koskevissa asioissa ja ongelmissa. Kysy lisää!

IV-järjestelmien tutkimukset

Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa rakennuksen sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Rakennuksen ilmanvaihto vaikuttaa suoraan tai välillisesti niihin oloihin, jotka aiheuttavat terveyshaittaa rakennuksessa. Puutteellisen ilmanvaihdon ja/tai hallitsemattomien korvausilmareittien seurauksena sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia.

Määräysten mukaan asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman on oltava puhdasta ja sisäilman laatuun vaikuttavien muiden tekijöiden, kuten lämpötilan ja ilmanvaihdon on oltava sopivia tiloissa oleskelevien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

  • Mineraalivillakuidut (MMMF)
  • Hormikuvaukset
  • Puhtauden arviointi
  • Hiilidioksidipitoisuus
  • Savukokeet
  • Ilmamäärämittaukset
  • Paine-eromittaukset