Jokaisella on oikeus
raikkaaseen sisäilmaan.

Sisäilmainsinöörit auttavat sinua kaikissa sisäilmaa
koskevissa asioissa ja ongelmissa. Kysy lisää!

Merkkiainetutkimukset

Merkkiainetutkimuksia voidaan suorittaa merkkisavun tai -kaasun avulla. Merkkisavututkimukset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin. Savussa on erityinen haju tai väri, jota paikannetaan aistinvaraisin menetelmin. Merkkikaasuna käytämme rikkiheksafluoridia (SF6) tai typpi-vetyseosta. Tutkittavan rakenteen vuotokohdat paikannetaan ainoastaan merkkikaasuun reagoivalla kaasuanalysaattorilla.

Käyttökohteita

  • Ryömintätilan tai muun epäpuhtauslähteen ilmavuodot sisätiloihin
  • Taloteknisten kanaalien ja kuilujen vuotoreitit sisäilmaan
  • Huoneistojen ja huoneiden väliset ilmavuodot, esim. tupakansavun hajun leviäminen
  • Taloteknisten läpivientien tiiveyden tarkistaminen
  • Pölynhallintaa vaativien tilojen tutkimukset
  • Rakennuksen ulkovaipan vuotoreitit
  • Osastoitujen tilojen painesuhteiden tarkistaminen
  • Erityistä tiiviyttä vaativien tilojen tiiviyskokeet, esim. sairaalat, valvomot, serverihuoneet yms.