Jokaisella on oikeus
raikkaaseen sisäilmaan.

Sisäilmainsinöörit auttavat sinua kaikissa sisäilmaa
koskevissa asioissa ja ongelmissa. Kysy lisää!

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimus voidaan suorittaa koko rakennukseen tai yksittäiseen ongelmahuoneeseen. Sisäilmamittaus voidaan suorittaa useasta eri altisteesta.

  • Mikrobit
  • Mineraalivillakuidut (MMMF)
  • Pölyt
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
  • Ammoniakki
  • Hiilidioksidi ja –monoksidi
  • Formaldehydi
  • Raskasmetallit yms.